Rusztowanie to tymczasowa konstrukcja pozwalająca na wykonywanie prac budowlanych na wysokości, powyżej zasięgu rąk stojącego człowieka. W celu zapewnienia bezpieczeństwa niezbędne jest przestrzeganie zasad budowy i eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Prawidłowy montażu i demontażu rusztowań

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań muszą mieć uprawnienia do wykonywania tego rodzaju czynności. Kwalifikacje montera konstrukcji metalowych uzyskuje się po odbyciu 80-godzinnego szkolenia zakończonego egzaminem. Podczas pracy monter powinien być wyposażony w środki ochrony indywidualnej, takie jak hełm ochronny, okulary, obuwie klasy S3, a także szelki bezpieczeństwa. Ogólne zasady stawiania i korzystania z rusztowań zostały zawarte w rozporządzeniu dotyczącym BHP robót budowlanych, a szczegółowe informacje określa instrukcja dostarczona przez producenta sprzętu. Jeśli ktoś chciałby się przekonać jak wygląda prawidłowo postawione rusztowanie Kraków jest miejscowością, w której stoją takie konstrukcje. Istotny wpływ na stabilność rusztowania ma sposób jego posadowienia i stabilizacji. Aby uniknąć katastrofy budowlanej, należy zwrócić uwagę na rodzaj podłoża, a także sposób kotwienia.

Kontrola poprawności montażu rusztowania

Po zakończeniu prac montażowych niezbędne jest przeprowadzenie czynności kontrolnych. Obejmują one m.in. sprawdzenie stanu podłoża, posadowienia, poziomu odchylenia od pionu, a także prawidłowości wykonania zakotwień oraz pomostów roboczych. Jeżeli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, sporządzony zostaje protokół odbioru podpisany przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Zgodnie z obowiązującymi normami dopuszczone do użytku rusztowanie musi być regularnie przeglądane. Wyróżnia się trzy rodzaje przeglądów, tj. codzienne, dekadowe i doraźne. Pierwsze przeprowadza się w każdy dzień roboczy, drugie co 10 dni, a trzecie w wyjątkowych sytuacjach. Dodatkowo rusztowania należy każdorazowo poddawać kontroli po wystąpieniu silnych opadów lub wiatrów.

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Sprzęt

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Zarobki hydraulika – jakie są stawki?

Zawód hydraulika mimo, że często niedoceniany w rzeczywistości oczywiście bardzo potrzebny…