Instrukcja switch działa podobnie do instrukcji if, ale można zadeklarować w niej sprawdzanie tylko jednego warunku.

PODSTAWOWA SKŁADNIA

Instrukcja switch przyjmuje w nawiasie okrągłym wartość zmiennej, funkcji bądź też konstruktora. W zależności od wartości zdefiniowanej po wyrażeniu case wykonuje instrukcję do momentu wystąpienia instrukcji break -Nasz skrypt wyświetli komunikat bo zmienna $i ma wartość 2.

<?php

$i = 2;

switch ($i)

{

case 1:

echo ‚Zmienna ma wartość 1’ ;

break;

case 2:

echo ‚ Zmienna ma wartość 2’ ;

break;

} ?>

W wyniku działania programu, zostanie wyświetlony wynik: Zmienna wartość 2

<?php

$i = 3;

switch($i)

{

case 1:

echo ‚Zmienna ma wartość 1’;

break;

case 2:

echo ‚Zmienna ma wartość 2’;

break;

default:

echo ‚ Zmienna ma wartość inną niż 1 lub 2’

break;

}

?>

WYKONYWANIE KODU DOMYŚLNEGO

Dzięki zastosowaniu instrukcji default 41 wewnątrz programu możemy wykonać dokładnie taką samą operację, jak podczas wpisywania w warunku if instrukcji else. Realizuje ona domyślną, określoną przez nas akcję jeżeli

żaden z warunków nie zostanie spełniony.

W wyniku działania programu, zostanie wyświetlony wynik: Zmienna ma wartość inną niż 1 lub 2.

Łączenie warunków w instrukcji if

<?php

$Zmienna1 = TRUE;

$Zmienna2 = TRUE;

if ($Zmienna1)

if ($Zmienna2)

{

echo ‚Zmienna1 i Zmienna2 posiadają wartość TRUE’

}

else

{

echo ‚Zmienn2 nie posiada wartości TRUE’;

}

else

{

echo ‚Zmienna1 nie posiada wartości TRUE’;

}

?>

Instrukcja ta pozwala nam na połączenie dowolnej ilości warunków, możemy także poszczególne grupować i sprawdzać, czy wartości się zgadzają ze sobą bądź też nie, i dopiero wówczas wykonać fragment kodu zawarty wewnątrz jej nawiasów. Nasz skrypt służy do sprawdzania, czy Zmienna1 i Zmienna2 mają wartość TRUE. Wynik jego działania wygląda następująco.

Dzięki zastosowaniu połączenia za pomocą op< tora AND możemy dwie zmienne sprawdzić w jednym warunku, który dodatkowo będzie o wiele prostszy do zrozumienia 49. Instrukcja if pozwala także na sprawdzenie tego, czy w PHP, które obecnie znajduje się na serwerze, są dostępne odpowiednie funkcje. Użyjemy do tego celu specjalnej funkcji function_exi-sts(), która jako argument przyjmuje nazwę funkcji, której istnienie chcemy potwierdzić. Nasz skrypt wyświetli komunikat.

<?php

if (function_exists (‚ mysql_connect’))

{

echo ‚Funkcja do połączenia się z bazą danych MySQL istnieje’

}

else {

echo ‚Funkcja do połączenia się z bazą danych MySQL NIE istnieje’

} ?>

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Porady

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Co dają przyłbice spawalnicze?

Przyłbica spawalnica to przedmiot, który posiadać powinien każdy spawacz. Ma ona za zadani…