Instrukcja switch działa podobnie do instrukcji if, ale można zadeklarować w niej sprawdzanie tylko jednego warunku.

PODSTAWOWA SKŁADNIA

Instrukcja switch przyjmuje w nawiasie okrągłym wartość zmiennej, funkcji bądź też konstruktora. W zależności od wartości zdefiniowanej po wyrażeniu case wykonuje instrukcję do momentu wystąpienia instrukcji break -Nasz skrypt wyświetli komunikat bo zmienna $i ma wartość 2.

<?php

$i = 2;

switch ($i)

{

case 1:

echo ‚Zmienna ma wartość 1’ ;

break;

case 2:

echo ‚ Zmienna ma wartość 2’ ;

break;

} ?>

W wyniku działania programu, zostanie wyświetlony wynik: Zmienna wartość 2

<?php

$i = 3;

switch($i)

{

case 1:

echo ‚Zmienna ma wartość 1’;

break;

case 2:

echo ‚Zmienna ma wartość 2’;

break;

default:

echo ‚ Zmienna ma wartość inną niż 1 lub 2’

break;

}

?>

WYKONYWANIE KODU DOMYŚLNEGO

Dzięki zastosowaniu instrukcji default 41 wewnątrz programu możemy wykonać dokładnie taką samą operację, jak podczas wpisywania w warunku if instrukcji else. Realizuje ona domyślną, określoną przez nas akcję jeżeli

żaden z warunków nie zostanie spełniony.

W wyniku działania programu, zostanie wyświetlony wynik: Zmienna ma wartość inną niż 1 lub 2.

Łączenie warunków w instrukcji if

<?php

$Zmienna1 = TRUE;

$Zmienna2 = TRUE;

if ($Zmienna1)

if ($Zmienna2)

{

echo ‚Zmienna1 i Zmienna2 posiadają wartość TRUE’

}

else

{

echo ‚Zmienn2 nie posiada wartości TRUE’;

}

else

{

echo ‚Zmienna1 nie posiada wartości TRUE’;

}

?>

Instrukcja ta pozwala nam na połączenie dowolnej ilości warunków, możemy także poszczególne grupować i sprawdzać, czy wartości się zgadzają ze sobą bądź też nie, i dopiero wówczas wykonać fragment kodu zawarty wewnątrz jej nawiasów. Nasz skrypt służy do sprawdzania, czy Zmienna1 i Zmienna2 mają wartość TRUE. Wynik jego działania wygląda następująco.

Dzięki zastosowaniu połączenia za pomocą op< tora AND możemy dwie zmienne sprawdzić w jednym warunku, który dodatkowo będzie o wiele prostszy do zrozumienia 49. Instrukcja if pozwala także na sprawdzenie tego, czy w PHP, które obecnie znajduje się na serwerze, są dostępne odpowiednie funkcje. Użyjemy do tego celu specjalnej funkcji function_exi-sts(), która jako argument przyjmuje nazwę funkcji, której istnienie chcemy potwierdzić. Nasz skrypt wyświetli komunikat.

<?php

if (function_exists (‚ mysql_connect’))

{

echo ‚Funkcja do połączenia się z bazą danych MySQL istnieje’

}

else {

echo ‚Funkcja do połączenia się z bazą danych MySQL NIE istnieje’

} ?>

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
  • Stylista samochodów

    Franczyzobiorcy S Plus poprawiają wygląd pojazdów prywatnych i służbowych. Klientami firmy…
  • Żuraw hydrauliczny – działanie

    Żuraw hydrauliczny – działanie Hydraulika towarzyszy ludziom od tysięcy lat i przez …
  • Podstawowe informacje o witaminie A

    Inne nazwy: pro-witamina A, beta-karoten, retinol. Występowanie (naturalnie): produkty zwi…
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Porady

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Stylista samochodów

Franczyzobiorcy S Plus poprawiają wygląd pojazdów prywatnych i służbowych. Klientami firmy…