Dom Bez kategorii Rewitalizacja Bydgoszczy

Rewitalizacja Bydgoszczy

4 min odczyt
0
0
1,693

Wraz z wejściem w życie ustawy o rewitalizacji 9 października 2015 r. Termin ten „Rewitalizacja” została ostatecznie zdefiniowany. Zgodnie z ustawą rewitalizacja to proces wywodzenia ze stanu kryzysowego terenów zdegradowanych przeprowadzony w kompleksowy sposób, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i ekonomia, skoncentrowana geograficznie, prowadzona przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji miasta. Przed wejściem w życie ustawy w październiku 2016 r. termin „rewitalizacja” nie pojawił się w żadnym akcie prawnym. Zobacz również: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Definicja rewitalizacji znajduje się jednak w wielu źródłach literatury. Wszystko z nich mają pewne podstawowe cechy. Przede wszystkim każdy z nich określa rewitalizację jako ciągły, multidyscyplinarny, długotrwały proces, który pomaga temu obszarowi wydostać się z sytuacji kryzysowej. Proces ten uwzględnia w szczególności przestrzenne, architektoniczne, transformację techniczna, gospodarczą i społeczną.

Raport ekspertów na temat zrównoważonego rozwoju z marca 1996 r. Jako rewitalizację określa proces odwrotności gospodarczej, społecznej i fizycznej dezintegracji miast w który rozpad osiągnął etap, w którym same siły rynkowe nie są wystarczające.

Prawo niemieckie, zgodnie z którym przebiegają procesy rewitalizacji w całych Niemczech uważany za najbardziej skuteczny na świecie definiuje rewitalizację jako proces, który doprowadzi do przezwyciężenia trudności i problemów związanych z tkanką miejską odpowiednie przekształcenia i działania naprawcze. Te przygotowania i egzekucja procesu musi być podporządkowany interesowi publicznemu.

Kluczowy aspekt przy rozważaniu zgodności programów rewitalizacyjnych z wymogami Zintegrowanego Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego przez Fundusze strukturalne, to definicja podana przez Krzysztofa Skalskiego (doc. Krzysztof Skalski – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Forum Rady Regeneracji Rady Programowej, przedstawiciel Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow w środowisku naukowym Komitet): Kompleksowy program renowacji i modernizacji budynków i przestrzenie publiczne, renowacja zabytków na wybranym obszarze, zwykle w dawnej dzielnicy miasta w połączeniu z rozwojem gospodarczym i społecznym.

Rewitalizacja to połączenie środków technicznych, takich jak naprawy, z programami ekonomicznymi odzyskiwanie i działania, które pomagają rozwiązać problemy społeczne występujące w tych  obszarach: bezrobocie, przestępczość, nierówności demograficzne. Dlatego źle jest mówić o rewitalizacji jednego budynku lub rewitalizacja placu miejskiego, jeśli te środki mają zastosowanie tylko do modernizacji budynków lub rewaloryzacji zabytków. Przykładem może tutaj być rewitalizacja centrum Bydgoszczy, w szczególności wyspy młyńskiej.

Facebook Comments
  • Jak poradzić sobie z przeprowadzką?

    Od polowania samej przeprowadzki, do dnia rozpoczęcia rozpakowywania, trzeba uporać się z …
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej sitab
  • Jaka marka motocykli jest niezawodna?

    Reklama: Rybnik sklep motocyklowy Nikt nie chce utknąć na poboczu autostrady, zastanawiają…
Załaduj więcej Bez kategorii

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Jaka marka motocykli jest niezawodna?

Reklama: Rybnik sklep motocyklowy Nikt nie chce utknąć na poboczu autostrady, zastanawiają…