Dom Bez kategorii Rewitalizacja Bydgoszczy

Rewitalizacja Bydgoszczy

4 min odczyt
0
0
1,765

Wraz z wejściem w życie ustawy o rewitalizacji 9 października 2015 r. Termin ten „Rewitalizacja” została ostatecznie zdefiniowany. Zgodnie z ustawą rewitalizacja to proces wywodzenia ze stanu kryzysowego terenów zdegradowanych przeprowadzony w kompleksowy sposób, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i ekonomia, skoncentrowana geograficznie, prowadzona przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji miasta. Przed wejściem w życie ustawy w październiku 2016 r. termin „rewitalizacja” nie pojawił się w żadnym akcie prawnym. Zobacz również: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Definicja rewitalizacji znajduje się jednak w wielu źródłach literatury. Wszystko z nich mają pewne podstawowe cechy. Przede wszystkim każdy z nich określa rewitalizację jako ciągły, multidyscyplinarny, długotrwały proces, który pomaga temu obszarowi wydostać się z sytuacji kryzysowej. Proces ten uwzględnia w szczególności przestrzenne, architektoniczne, transformację techniczna, gospodarczą i społeczną.

Raport ekspertów na temat zrównoważonego rozwoju z marca 1996 r. Jako rewitalizację określa proces odwrotności gospodarczej, społecznej i fizycznej dezintegracji miast w który rozpad osiągnął etap, w którym same siły rynkowe nie są wystarczające.

Prawo niemieckie, zgodnie z którym przebiegają procesy rewitalizacji w całych Niemczech uważany za najbardziej skuteczny na świecie definiuje rewitalizację jako proces, który doprowadzi do przezwyciężenia trudności i problemów związanych z tkanką miejską odpowiednie przekształcenia i działania naprawcze. Te przygotowania i egzekucja procesu musi być podporządkowany interesowi publicznemu.

Kluczowy aspekt przy rozważaniu zgodności programów rewitalizacyjnych z wymogami Zintegrowanego Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego przez Fundusze strukturalne, to definicja podana przez Krzysztofa Skalskiego (doc. Krzysztof Skalski – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Forum Rady Regeneracji Rady Programowej, przedstawiciel Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow w środowisku naukowym Komitet): Kompleksowy program renowacji i modernizacji budynków i przestrzenie publiczne, renowacja zabytków na wybranym obszarze, zwykle w dawnej dzielnicy miasta w połączeniu z rozwojem gospodarczym i społecznym.

Rewitalizacja to połączenie środków technicznych, takich jak naprawy, z programami ekonomicznymi odzyskiwanie i działania, które pomagają rozwiązać problemy społeczne występujące w tych  obszarach: bezrobocie, przestępczość, nierówności demograficzne. Dlatego źle jest mówić o rewitalizacji jednego budynku lub rewitalizacja placu miejskiego, jeśli te środki mają zastosowanie tylko do modernizacji budynków lub rewaloryzacji zabytków. Przykładem może tutaj być rewitalizacja centrum Bydgoszczy, w szczególności wyspy młyńskiej.

Facebook Comments
  • Jak poradzić sobie z przeprowadzką?

    Od polowania samej przeprowadzki, do dnia rozpoczęcia rozpakowywania, trzeba uporać się z …
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej sitab
Załaduj więcej Bez kategorii

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Nie umiesz rozładować stresu?

Pomimo starań, nie umiesz rozładować stresu przez co robisz się coraz bardziej nerwowy, a …