Tłumacz przysięgły jest zawodem, który w ostatnich czasach zyskuje coraz większą popularność. Nie ma w tym nic dziwnego, jeśli pomyślimy o wszystkich międzynarodowych interesach, które odbywają się na co dzień. Nieraz istnieje potrzeba przetłumaczenia umowy na inny język, a do tego właśnie są potrzebne usługi tłumacza przysięgłego. Jednak żeby takowym zostać, trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia. W dzisiejszym artykule sprawdzimy, jak je zdobyć.

 

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Możliwość zostania tłumaczem przysięgłym jest regulowana ustawą, która stawia osobom chcącym ubiegać się o te uprawnienia szereg istotnych warunków, bez spełnienia których nie jest możliwe wykonywanie zawodu. Po pierwsze, aby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, albo też innego państwa – na zasadach wzajemności. Do pozostałych wymogów należą: konieczność znajomości języka polskiego, w żaden sposób nieograniczona zdolność do pełnienia czynności prawnych (czyli niekaralność) oraz konieczność ukończenia studiów wyższych.

Ostatnią częścią tej drogi jest zdanie egzaminu poświadczającego umiejętności translatorskie danej osoby. Musi na wykazać się podczas tłumaczenia tekstu z języka polskiego na język obcy i odwrotnie, zanim otrzyma wymarzone uprawnienia. Ale warto się o nie postarać, bo jeśli chodzi o taki zawód, jak tłumacz przysięgły Kraków i inne większe miasta zaoferują nam bardzo korzystne warunki pracy.

 

Jak wygląda egzamin?

Warunki egzaminu również są regulowane prawem. Jego termin wyznacza przewodniczący komisji i ma na to czas do roku od złożenia wniosku. Sam egzamin kosztuje kandydata osiemset złotych, którą to opłatę musi uiścić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości. Potem czekają go do przejścia dwa etapy: pisemny i ustny, podczas których musi przetłumaczyć tekst w jedna stronę i w drugą. Podczas egzaminu może korzystać jedynie ze słowników.

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Eko-aspekt wypożyczania elektronarzędzi

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykładamy do kwestii związanych z ochroną śro…