TYNKI WEWNĄTRZ NA GŁADKO CZY Z FAKTURĄ?

Zależnie od oczekiwanego wyglądu wykończonych ścian, tynki mogą być docelowym pokryciem przewidzianym do malowania czy tapetowania lub stanowić jedynie podkład pod inne okładziny. Ściany i sufity tynkuje się po ułożeniu instalacji elektrycznej. Tynk musi mieć taką grubość, aby przykrył przewody i nie były one widoczne po wykończeniu ścian. Jeśli elektryka prowadzona jest w bruzdach, zwykle nie ma problemu z jej zasłonięciem, natomiast jeśli biegnie po powierzchni ścian (najbardziej popularny sposób), a tynk był zbyt cienki zdarza się, że po wyschnięciu farby widać jej trasę. Bardzo ważne jest zatem by tynk pokrywał przewody warstwą grubości min. 0,5 cm. Tynki przykrywają instalację elektryczną a także bruzdy, w których ułożono rury grzewcze i wodociągowe. Przed otynkowaniem powinny być one przykryte siatką tynkarską i wstępnie wypełnione. Niedopuszczalne jest tynkowanie rur bez osłony w postaci otuliny izolacyjnej lub karbowanej rury, tzw. peszla. Rury z zimną wodą, szczególnie miedziane, trzeba koniecznie ocieplić. Unikniemy dzięki temu powstawania wilgotnych smug na tynku, w miejscu ich przebiegu.

A MOŻE SUCHE TYNKI?

Tynkowanie na sucho
Tynkowanie na sucho

W zastępstwie kładzeniu tynku, do surowej ściany stosuje się płyty gipsowo-kartonowe, które umożliwiają zamaskowanie instalacji elektrycznych. W zależności od tego, jak równe są tynkowane ściany i jak bardzo konieczna jest korekta odchyleń podłoża, płyta trójwarstwowa zamocowana jest do ścian bezpośrednio na kleju lub na dodatkowych pasach korygujących.

Do suchych tynków używa się kleje gipsowe, które są używane na suche, stabilne i nośne podłoża z cegieł ceramicznych, wapienno-piaskowych i betonu komórkowego. Przed montażem, ściany należy wyczyścić z pyłu, a jeśli podłoże jest chłonne pomalować je emulsją gruntującą. Przed rozpoczęciem prac, wszelkie elementy stalowe, stykające się z klejem, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych klejone są do podłoża na sztywno. Wszelkie ruchy ściany przenoszone są więc na płyty, co sprzyja pojawianiu się pęknięć w miejscach ich styku. Powszechnie stosowane spoinowanie z użyciem siatki z włókna szklanego nie zawsze gwarantuje odporność na pęknięcia. Pewniejszym rozwiązaniem jest użycie wzmocnionej i perforowanej taśmy papierowej, zapewniającej wytrzymałość zbliżoną do pokrycia samej płyty. Płyty nie mogą też opierać się na podłodze. Należy ustawiać je na listewkach bądź klinach (o grubości 1 cm), a po stwardnieniu kleju je usunąć.

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Porady

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Ściany fundamentowe

Po wymurowaniu ścian fundamentowych trzeba sprawdzić czy są one równe i zgodne z wymiarami…